Beograd

%

,

km/h

hPa

ODELJENJE ZA BIOLOŠKA I ENTOMOLOŠKA ISPITIVANJA

Odelјenje za biološka i entomološka ispitivanja kao sastavni deo službe za biocide i programe medicinske ekologije unutar Zavoda za biocide:

– Prati infektivni potencijal vektora zaraznih bolesti odgovarajućim metodama, vrši identifikaciju vektora i interakcije u lancu prenošenja.

– Vrši laboratorijsku dijagnostiku uzročnika vektorskih i drugih zaraznih bolesti.

– Ispituje efikasnost biocidnih proizvoda na cilјne organizme.

– Ispituje efekte primene biocida u suzbijanju zdravstveno značajnih organizama kroz monitoring infestiranosti pre i posle primene mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao i ispitivanje pojave rezistencije na primenjene biocide.