Beograd

%

,

km/h

hPa

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРЕМА ЕПИДЕМИОЛОСКИМ ИНДИКАЦИЈАМА

Завод за биоциде и медицинску екологију прати инфективни потенцијал вектора заразних болести одговарајућим методама, врши идентификацију вектора и интеракције у ланцу преношења.

Завод прати све епидемиолошке индикације и спроводи дезинфекцију тамо где је неопходно.