Beograd

%

,

km/h

hPa

DEZINFEKCIJA PREMA EPIDEMIOLOŠKIM INDIKACIJAMA

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju prati infektivni potencijal vektora zaraznih bolesti odgovarajućim metodama, vrši identifikaciju vektora i interakcije u lancu prenošenja.

Zavod prati sve epidemiološke indikacije i sprovodi dezinfekciju tamo gde je neophodno.