Beograd

%

,

km/h

hPa

FUMIGACIJA

Фумигација је поступак у којем се на одређеној температури, влажности и притиску ствара токсични гас који у одређеним концетрацијама изазива смртност штетних инсеката.
Процес фумигације може се изводити ручно и механизацијом.

Завод за биоциде и медицинску екологију професионално пружа услуге из области фумигације ручним методата и методама помоћу механизације у:
– Силосима
– Млиновима
– Кондиторској индустрији
– Дрвној индустрији
– Музејима, манастирима (иконостаси)
– Зрнастој роби испод фолије
– Транспортним средствима ( камиони, вагони, бродови….)