Trebevićka 16, 11000 Beograd

Mapa

Telefon: +381 11 305 4000

Fax: +381 11 305 4044

Svi brojevi

Telefon: +381 11 305 4000
Fax: +381 11 305 4044

DDD usluge:

+381 11 3054 007, 3054 004, 3054 015, 3054 021

Fumigacije:

+381 11 3054 020

Pravna služba:

+381 11 3054 014, 3054 022

Služba računovodstva:

+381 11 3054 031

Sektor za zaštitu na radu:

+381 11 3054 005

Komora:

+381 11 3054 087, 3054 013

Labaratorija mikrobiološka:

+381 11 3054 046 +381 11 3054 002

Labaratorija hemijska:

+381 11 3054 009

Labaratorija za ispitivanje efikasnosti biocida:

+381 11 3054 002

Labaratorija entomološka:

+381 11 3054 026

Centar za edukaciju:

+381 11 3054 019

Naučno istraživački centar:

+381 11 3054 002

Prijave građana za kućne forme komaraca:

+381 11 355 44 99

SMS prijave:

064 8226961