Требевићка 16, 11000 Београд

Мапа

Телефон: +381 11 305 4000

Факс: +381 11 305 4044

Сви бројеви

Телефон: +381 11 305 4000
Факс: +381 11 305 4044

ДДД услуге:

+381 11 3054 007, 3054 004, 3054 015, 3054 021

Фумигације:

+381 11 3054 020

Правна служба:

+381 11 3054 014, 3054 022

Служба рачуноводства:

+381 11 3054 031

Сектор за заштиту на раду:

+381 11 3054 005

Комора:

+381 11 3054 087, 3054 013

Лабараторија микробиолошка:

+381 11 3054 046 +381 11 3054 002

Лабараторија хемијска:

+381 11 3054 009

Лабараторија за испитивање ефикасности биоцида:

+381 11 3054 002

Лабараторија ентомолошка:

+381 11 3054 026

Центар за едукацију:

+381 11 3054 019

Научно истраживачки центар:

+381 11 3054 002

Пријаве грађана за кућне форме комараца:

+381 11 355 44 99

СМС пријаве:

064 8226961