Beograd

%

,

km/h

hPa

Менаџмент тим

Прим. др Драгана Деспот – директор установе

Дипл. правник Гордана Диковић-Јовановић – помоћник директора за извршне послове

Др Јадранка Јокановић – помоћник директора за ДДД послове

Спец. епидемиолог др Катарина Шеровић – помоћник директора за превентивне активности у области заштите становништва од заразних болести

Др биологије Иван Алексић – помоћник директора за службу за биоцид и програм медицинске екологије

Мастер инж. Младен Марчетић – Помоћник директора за техничко логистичке послове