Beograd

%

,

km/h

hPa

MENADZMENT TIM

Prim. dr Dragana Despot – direktor ustanove

Dipl. pravnik Gordana Diković-Jovanović – pomoćnik direktora za izvršne poslove

Dr Jadranka Jokanović – pomoćnik direktora za DDD poslove

Spec. epidemiolog dr Katarina Šerović – pomoćnik direktora za preventivne aktivnosti u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti

Dr biologije Ivan Aleksić – pomoćnik direktora za službu za biocide i programe medicinske ekologije

Master inž. Mladen Marčetić – Pomoćnik direktora za tehničko logističke poslove