Beograd

%

,

km/h

hPa

МИСИЈА ЗАВОДА ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕОКОЛОГИЈУ

Завод за биоциде и медицинску екологију је здравствена установа у мрежи здравствених установа која послује у државној својини, а оснивач је Републоика Србија.

Oснивачка права над Заводом за биоциде и медицинску екологију у име Републике Србије врши Влада Републике Србије по основу Одлуке о преузимању оснивачких права над Заводом за биоциде и медицинску екологију, ев. Владе 05 број 022-5398/2020, („Службени гласник РС“ број 102/2020).

Завод за биоциде и медицинску екологију обавља здравствену делатност на више нивоа здравствене заштите из области превентивне здравствене заштите становништва од заразних болести.

Завод за биоциде и медицинску екологију спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације у спречавању и сузбијању заразних болести у здравственим и другим установама, у складу са законом.

Превентивна услуге које пружа Завод за биоциде и медицинску екологију заснована је на најбољим доказима из праксе и истраживањима, а у складу је са највишим професионалним и етичким стандардима.

Завод за биоциде и медицинску екологију утврђује и прати спровођење јединствене доктрине у примени биоцида у спречавању и сузбијању заразних болести и спроводи програме медицинске екологије кроз процену ризика у примени биоцида.

Завод за биоциде и медицинску екологију обавља и друге послове, у складу са законом.

На ИX редовном састанку Српског лекарског друштва, октобра 1891. године донета је одлука о оснивању Завода за дезинфекцију, а др Милан Јовановић-Батут је добио обавезу да направи пројекат о оснивању Завода. Дезинфекциони завод саграђен је октобра 1893. године на Врачару и био је једна од првих превентивних здравствених установа на Балкану.

Нова зграда саграђена је крајем 1933. године на иницијативу др М. Булија, в.д. шефа Одсека јавне хигијене, са најсавременијом опремом и уређењем у Европи тога времена.

Због изградње моста Газела стара зграда је порушена 1968.године, а саграђена је нова у Требевићкој улици, где се Завод и данас налази.