Beograd

%

,

km/h

hPa

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МИКРОБИОЛОШКО - МОЛЕКУЛАРНА ИСПИТИВАЊА

У оквиру Завода за биоцид и медицинску екологију, у складу са циљевима и потребама развоја, у припреми је Лабораторија за молекуларну дијагностику, заснована на различитим техникама заснованим на ПЦР-у. Високо специфичној и сензитивној методи ПЦР-а, претходи процес припреме и обраде узорака, а затим се приступа мануелној или аутоматској изолацији геномске ДНК / РНК путем комерцијалних китова.

Опремљена је са више савремених Реал Тиме-ПЦР апарата као и конвенционалним (РТ-ПЦР, класични и „угнежђени“), савременом пратећом опремом, погодним софтером и висококвалитетним реагенсима.

ПЦР метода представља бројне предности, које је издвајају од осталих метода. Неки од њих су брзина извођења и висока сензитивност добијених резултата, сам процес је аутоматизован чиме се минимализују грешке изазване људским факторима и повећава поузданост у идентификацији различитих бактерија, вируса и других микроорганизама.

На овој методи је заснована детекција бактерија, вируса, паразита у узоцима различитих материјала животињског и хуманог порекла.

Бактерија

Borrelia Burgdorferi
Anaplasma spp.
Ehrlichia chaffeensis
Leptospira interrogans

Вируса

West Nile Virus
Tick-borne encephalitis
SARS-CoV-2 virus

Паразита

Plasmodium vivax