Beograd

%

,

km/h

hPa

LABORATORIJA ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU


U okviru Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju,u skladu sa ciljevima i potrebama razvoja, u pripremi je Laboratorija za molekularnu dijagnostiku, bazirana na različitim tehnikama zasnovanim na PCR-u. Visoko specifičnoj i senzitivnoj metodi PCR-a prethodi proces obrade uzoraka (maceriranje, homogenizacija tkiva), i izolacija celokupne genomske DNK/RNK putem komercijalnih kitova.

Opremljena je jednim od savremenih Real Time-PCR aparata kao i konvencionalnim (RT-PCR, klasični i “nested”), te savremenom pratećom opremom, pogodnim softerom i visoko kvalitetnim reagensima.

PCR metoda poseduje broje prednosti, koje je izdvajaju od ostalih metoda. Neki od njih su brzina izvođenja i dobijanja rezultata, sam proces je automatizovan čime se minimalizuju greške izazvane ljudskim faktorom i povećava pouzdanost u identifikaciji različitih bakterija, virusa i drugih mikroorganizama.

Na ovoj metodi je zasnovana detekcija bakterija, virusa, parazita u uzocima različitih bioloških materijala životinjskog porekla.

Bakterija

Borrelia Burgdorferi
Anaplasma spp.
Ehrlichia chaffeensis
Leptospira interrogans

Virusa

West Nile Virus
Tick-borne encephalitis

Parazita

Plasmodium vivax