Beograd

%

,

km/h

hPa

МОНИТОРИНГ ГЛОДАРА


Завод за биоциде и медицинску екологију у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине у оквиру превентивних мера заштите здравља становништва од векторских заразних болести у Београду, реализује програм мониторинга, процене бројности и детерминације врста глодара.
Стручни тимови Завода за биоциде и медицинску екологију врше мониторинг глодара у шеснаест београдских општина, на површинама које су предвиђене планом мониторинга и стручне прогнозе појаве и активности глодара.

Начин извођења мониторинга

Мониторинг глодара спроводи се два пута годишње:
– У периоду фебруар-март
– У периоду септембар-октобар
Планирање локација за обилазак
Мониторинг града Београда подразумева детаљно обилажење свих градских општина. Посебна пажња се посвећује жариштима утврђеним ранијих година, као и нехигијенским насељима.

На свакој општини обилази се:
– Стамбени фонд
– Јавне површине
– Околина пијаца
– Околина објеката у којима се врши промет храном
– Околина загађених канала
– Приобаље река
– Околина дивљих депонија
– Нехигијенска насеља

Обилазак терена подразумева:
– Утврђивање стања терена око објеката
(пукотине, активне рупе, хигијена).
– Констатација стања самог објекта (хигијена, присуство воде, пукотине у зидовима, подовима).
– Обилазак подрума (прати се датум када је последњи пут у том објекту извршена дератизација, на којим местима су мамци постављени и да ли су конзумирани, присуство измета и урина глодара, присуство гнезда.
– Обилазак јавних површина
– Констатовање постојања активних рупа
– Водостај на рекама
– Анкету грађана који живе у околини