Beograd

%

,

km/h

hPa

Kontak informacije:

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju
PIB: 102142866
Matični broj: 07011563
Šifra delatnosti: 8690
Tel. centrala: 011 3054 000
Fax: 011 3054 044
Adresa: Beograd, Trebevićka 16
E-mail: zavod@biocidi.org.rs
Broj žiro računa: 205-517598-70 NLB banka
Radno vreme radnim danima od 7h do 15h