Beograd

%

,

km/h

hPa

ПРЕВЕНТИВНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Завод за биоциде и медицинску екологију прати и проучава епидемиолошку и еколошку ситуацију у земљи, суседним земљама, Европи и свету и спроводи превентивне и противепидемијске мере у циљу спречавања појаве и сузбијања епидемија, елиминације и ерадикације одређених заразних болести.