Beograd

%

,

km/h

hPa

PREVENTIVNA DEZINFEKCIJA

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju prati i proučava epidemiološku i ekološku situaciju u zemlјi, susednim zemlјama, Evropi i svetu i sprovodi preventivne i protivepidemijske mere u cilјu sprečavanja pojave i suzbijanja epidemija, eliminacije i eradikacije određenih zaraznih bolesti.