Beograd

%

,

km/h

hPa

ПРОГРАМИ ЗА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

– спровођење централизоване стерилизације медицниског прибора и опреме, у здравственим установама у Београду, етилен оксидом
– спровођење Програма спречавања и сузбијања болничких инфекција мерама дезинфекције дезинсекције и дератизације у здравственим установама у Београду
– Сузбијање кућних форми комараца у затовреном простору
– Рана детекција узрочника Лајмске болести на препарату крпеља скинутог са коже пацијента
– Детекција изазивача Лајмске болести, вирусног Крпељског енцефалитиса и хумане гранулоцитне анаплазмозе на популацији крпеља и територијална дистрибуција на територији Републике Србије
– Детекција вируса Западног Нила на популацији комараца и територијална дистрибуција на територији Републике Србије

ПРОГРАМИ ЗА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

– спровођење прогнозе наџора и контроле над извођењем систематске дератизације
– извођење Програма сузбијања ларви и одраслих кућних форми комараца у затвореном простору
– организација и координација акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље
– организација и координација акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима из авиона
– спровођење прогнозе, наџора и контроле над извођењем сузбијања крпеља
– дезинфекција територија 6 поплављених београдских општина за време мајских поплава 2014. године
– Интервентна дератизација 2014.године
– Систематска дератизација 2014.године
– Систематска дератизација 2015.године
– Сузбијање ларви комараца 2015.године
– Сузбијање одраслих форми комараца 2015.године
– Сузбијање кућних форми комараца 2015. године
– Сузбијање крпеља 2015.године

– ОСТАЛИ ГРАДОВИ:
• ПАНЧЕВО-мониторинг штетних организама 2014-2015.године
• ПАРАЋИН-израда програма за сузбијање комараца 2014.године
• Расподела ларвицида у 71 поплављеној општини током мајских поплава 2014.године
• Ентомолошки наџор крпеља И комараца у 26 градова на територији Србије од 2013.године
• Детекција вируса Западног Нила у популацији комараца изловљених специјализованим клопкама по редовном програм И по епидемиолошким индикацијама (укупно анализирање препарата из око 43 града)

ЗАВОД ЈЕ НАСТАВНА БАЗА ЗА:
• Медицински факултет предмет епидемиологија за основне и специјалистичке студије
• Факултет безбедности
• Ветеринарски факултет
• Средња медицинска школа
• Хемијско-прехрамбена технолошка школа
• Оџавање курсева за сва правна И физичка лица која се баве пословима ДДД
• Курс прве помоћи и збрињавања у акцидентним ситуацијама и рад са отровима

ПРОГРАМИ ЗА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

– извођење Програма превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима основних и средњих школа
– извођење Програма превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима предшколских установа