Beograd

%

,

km/h

hPa

Јавна комунална предузећа:

1. Београдски водовод И канализација
2. Зеленило Београд
3. Паркинг сервис
4. Београд пут
5. ЈКП Инфостан
6. Градска чистоћа
7. Градска управа града Београда, Служба за опште послове
8. Погребне услуге
9. Градске пијаце
10.Београдске електране
11. Јавно осветљење
12. Градско саобраћајно предузеће Београд

Назив установе:

1. ФК Партизан
2. ЕРМА доо
3. Пизза Помодоро
4. Ресторан „Трпеза“
5. Пореска управа Централа
6. Пореска управа Нови Сад
7. БИП
8. Компанија Делта
9. Основне школе Града Београда
10. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
11. Музеј примењене уметности
12. Дом ученика „Јелица Миловановић“
13. Геронтолошки центар Младеновац
14. Дом здравља Стари Град,
15. Дом здравља Савски Венац
16. Дом здравља Младеновац
17. КБЦ Др Драгиша Мишовић
18. Дом здравља Звездара
19. КБЦ Бежанијска коса
20. Дом здравља др Милутин Ивковић- Палилула
21. Градски завод за плућне болести и туберкулозу
22. Градски завод за геронтологију
23. Дом здравља Нови Београд
24. Завод за здравствену заштиту студената
25. Телеком
26. Монтавар Метална Лола , Београд
27. Србија шуме
28. Лотус Дивани Бг.
29. Рател
30. Медигроуп, општа болница
31. Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње
32. Специјална болница за лечење цереброваскуларних болести Свети Сава
33. Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
34. Институт за ментално здравље
35. Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Др. Суботића
36. Градски завод за јавно здравље , Булевар Деспота Стефана 54а
37. Специјална болница за интерне болести Младеновац
38. Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт
39. Про Комерц , Београд
40. Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица
41. Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику
42. Клиника за психијатријске болести др Лаза Лазаревић
43. Институт за онкологију и радиологију Србије
44. Дом здравља Обреновац
45. Клиника за рехабилитацију др Мирослав Зотовић
46. Градски завод за кожне и венеричне болести
47. Институт за медицине рада и радиолошку заштиту др Драгомир Карајовић
48. Институт за неонатологију
49. Дом здравља Гроцка
50. Историјски музеј Србије
51. Дом здравља Раковица
52. Медицински факултет Београд
53. Институт за трансфузију крви Србије
54. Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију
55. Дом здравља Једро
56. Дом здравља Земун
57. Дом здравља Вождовац
58. Специјална болница за гинекологију са породилиштем Јевремова
59. ЈП Градско стамбено
60. Клиничко болнички центар Звездара
61. УФК СРЦ Ташмајдан
62. Рударски басен Колубара д.о.о
63. Аеродром Никола Тесла
64. Клиничко болнички центар Земун-Београд
65. Градски центар за социјални рад у Београду
66. Дом здравља Сопот
67. Дом здравља др Милорад Влајковић Барајево
68. Секретаријат за образовање и дечију заштиту- Град Београд
69. Дом здравља др Симо Милошевић Чукарица
70. Хотел М
71. ЈП за заштиту и унапређење животне средине Обреновац
72. Бабy Палаце Анђела
73. Град Београд, Секретаријат за заштиту животне средине
74. Градска управа града Београда, Служба за опште послове
75. СО Стари Град
76. ЈП Ада Циганлија
77. Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
78. Библиотеке града Београда
79. Музеј афричке уметности
80. Градска управа града Панчева
81. ЈП Завод за уџбенике
82. Апотеке Београд
83. Динапласт
84. Термика – Београд АД
85. Министарство здравља
86. Кластер Беспилотне летелице www.bpl.rs