Beograd

%

,

km/h

hPa

КОМОРА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

Завод за биоциде и медицинску екологију обавља стерилизацију термолабилног медицинског материјала, прибора и опреме етилен оксидом у сопственим вакум коморама.

Завод за биоциде и медицинску екологију пружа услугу стерилизацију  етилен оксидом у сопственим вакум коморама тећим лицима. Више о технологији и ценовнику услуга заинтересовани могу добити упитом на zavod@biocidi.org.rs или телефоном на +381 11 305 4000