Beograd

%

,

km/h

hPa

Algoritam aktivnosti i uslovi za kućnu izolaciju, COVID 19

19. Mar 2020.

Na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije LINK, u dokumentu "Algoritam aktivnosti za postupanje sa licem kome je izdato rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor u vezi sa mogućom izloženošću infekciji novim korona virusom SARS-CoV-2", u prilogu "Preporuke članovima domaćinstva za kućnu izolaciju" možete naći sve neophodne informacije o načinu čišćenja i dezinfekcije površina u slučaju postojanja infekcije novim korona virusom SARS-CoV-2, kao i sredstava kojima se vrše. Link ka sajtu.

Izvor: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije