Beograd

%

,

km/h

hPa

Otvoreni konkursi:

Oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca, SANITARNI TEHNIČAR:

POGLEDAJ CEO OGLAS – SANITARNI TEHNIČR

Oglas za prijem u radni odnos, jedan izvršilaca, BIOLOG:

PGLEDAJ CEO OGLAS – BIOLOG

Oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca, MEDICINSKI RADNICI I EKOLOZI – OKTOBAR 2020:

POGLEDAJ CEO OGLAS – MEDICINSKI RADNICI I EKOLOZI

Oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca, PRAVNI, EKONOMSKI i KADROVSKI POSLOVI – OKTOBAR 2020:

POGLEDAJ CEO OGLAS – OGLAS ZA POSAO, DIPL. EKONOMISTI, PRAVNIK, BLAGAJNIK, KADROVSKI REFERENT

Oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca, DOKTOR MEDICINE, LABORATORIJA – BIOHEMIJA, MEDICINSKI, SANITARNI, TEHNIČARI, SPREMAČICE – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I.T.D.  – DECEMBAR 2020:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO – DOKTOR MEDICINE, VETERINAR, LABORATORIJA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE. . .

Oglas za prijem u radni odnos, DOKTOR MEDICINE  – DECEMBAR II 2020:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO – DOKTOR MEDICINE

Oglas za prijem u radni odnos, DOKTOR MEDICINE, SANITARAC, LABORANT, EKONOMISTA  – JUN 2021:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO

OBAVEŠTENJE 1 OBAVEŠTENJE 2

Oglas za prijem u radni odnos, OPERATIVNI TEHNIČAR  – JUL 2021:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO

Oglas za prijem u radni odnos – AVGUST 2021:

POGLEDAJ CEO OGLAS