Beograd

%

,

km/h

hPa

Otvoreni konkursi:

OGLASI:

Oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca, SANITARNI TEHNIČAR:

POGLEDAJ CEO OGLAS – SANITARNI TEHNIČR

Oglas za prijem u radni odnos, jedan izvršilaca, BIOLOG:

PGLEDAJ CEO OGLAS – BIOLOG

Oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca, MEDICINSKI RADNICI I EKOLOZI – OKTOBAR 2020:

POGLEDAJ CEO OGLAS – MEDICINSKI RADNICI I EKOLOZI

Oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca, PRAVNI, EKONOMSKI i KADROVSKI POSLOVI – OKTOBAR 2020:

POGLEDAJ CEO OGLAS – OGLAS ZA POSAO, DIPL. EKONOMISTI, PRAVNIK, BLAGAJNIK, KADROVSKI REFERENT

Oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca, DOKTOR MEDICINE, LABORATORIJA – BIOHEMIJA, MEDICINSKI, SANITARNI, TEHNIČARI, SPREMAČICE – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I.T.D.  – DECEMBAR 2020:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO – DOKTOR MEDICINE, VETERINAR, LABORATORIJA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE. . .

Oglas za prijem u radni odnos, DOKTOR MEDICINE  – DECEMBAR II 2020:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO – DOKTOR MEDICINE

Oglas za prijem u radni odnos, DOKTOR MEDICINE, SANITARAC, LABORANT, EKONOMISTA  – JUN 2021:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO

Oglas za prijem u radni odnos – JUL 2021:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO

Oglas za prijem u radni odnos – AVGUST 2021:

POGLEDAJ CEO OGLAS

Oglas za prijem u radni odnos – OKTOBAR 2021:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO

Oglasi za prijem u radni odnos – NOVEMBAR 2021:

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO I

POGLEDAJ CEO OGLAS ZA POSAO II

Oglasi za prijem u radni odnos – DECEMBAR 2021:

OGLAS ZA RADNA MESTA SANITARNI TEHNIČARI I OPERATIVNO SANITARNI TEHNICA ZA KOMORU

Oglas-za-inženjera-za-računarske-mreže

Oglas-za-inženjera-za-računarske-mreže – IZMENA

Oglasi za prijem u radni odnos – JANUAR 2022:

OGLAS ZA POSLOVNOG SEKRETARA

OGLAS ZA REFERENTA ZA RACUNOVODSTVENE POSLOVE

OGLAS ZA PORTIRA

OGLAS ZA RUKOVODIOCA SLUZBE ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

Oglasi za prijem u radni odnos – FEBRUAR 2022:

OGLAS ZA BIOLOGA, BIOHEMIČARA, TEHNOLOGA, SPREMAČICU, INTERNOG REVIZORA, VIŠEG LABOR.TEHN

OGLAS ZA RADNO MESTO EKONOMISTA

Oglasi za prijem u radni odnos – APRIL 2022:

OGLAS ZA LICE ZA BZNR

Oglasi za prijem u radni odnos – JUN 2022:

OGLAS ZA BIOLOGA

OGLAS ZA POMOCNOG RADNIKA


 

OBAVEŠTENJA:

OBAVEŠTENJE 1

OBAVEŠTENJE 2

OBAVEŠTENJE 3

OBAVEŠTENJE 4

OBAVEŠTENJE 5

OBAVEŠTENJE 6

OBAVEŠTENJE 7

OBAVEŠTENJE 8