Beograd

%

,

km/h

hPa

ZA ČISTIJU BUDUĆNOST

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju obavlјa poslove upravlјanja i zbrinjavanja infektivnog medicinskog otpada.